Artificial Intelligence: AI
Artificial Intelligence: AI

Artificial Intelligence: AI

Release: 4-10-2001

Steven Spielberg maakte dit project van Stanley Kubrick af, over een kleine robotjongen die wil weten of hij meer kan zijn dan alleen een machine

Read more

Buy your tickets for Artificial Intelligence: AI and earn Stars!